Almen studieforberedelse

Faget AT udfases med den nye gymnasiereform. De årgange der startede på Silkeborg Gymnasium i august 2017 og august 2018 skal således ikke have AT.

Se filmen om AT her.

AT er ikke et selvstændigt fag, men derimod en ramme om fagenes samarbejde. I AT skal man bruge den viden, man har opnået i fagenes almindelige undervisning til at undersøge en konkret sag. De konkrete sager, der arbejdes med, kan fx være væsentlige natur- eller kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål eller centrale forestillinger fra fortid og nutid.

Målet med AT er altså, at man får indsigt i fagenes og hovedområdernes metoder og lærer at kombinere forskellige fag og faglige metoder til belysning af en konkret sag.

I praksis møder man AT i en række forløb, hvor mindst to forskellige fag deltager - og i 3.g afsluttes AT med en obligatorisk mundtlig eksamen med skriftligt oplæg i form af en synopsis.

 

  • christina-egholm.jpg

    Christina Puhakka Egholm (CE)

    ce@sg.dk

    • Religion
    • Engelsk