27. maj 2014

Deutsch ist ja gar nicht schwer!

sg nyhed tysk c4756500f5.jpg

Fredag d. 23. maj havde Silkeborg Gymnasium fået besøg af 50 elever fra Buskelundsskolens 8. årgang. Eleverne var på kryds og tværs rundt på gymnasiet for i fællesskab at løse små eventyropgaver og træne deres tyskfærdigheder. 

Gymnasieeleverne fra 1r, 1c og 1z var værter og sørgede for at eftermiddagen blev en fin oplevelse for alle.

Besøget var led i et større projekt "Sprog bygger bro" med det overordnede fokus at forbedre overgangen fra grundskolen til gymnasiet i sprogfagene.

Fredag eftermiddag endte i hvert fald med konklusionen om, at tysk måske ikke er så svært endda!