2. februar 2015

A.P. Møller Fonden donerer 1 mio. kr. til Matematikbroen

Matematik-elever ved tavlen

Silkeborg Gymnasium har i samarbejde med Silkeborg Kommune, Københavns Kommune, Gefion Gymnasium og Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet ansøgt A.P. Møller Fonden om støtte til at gennemføre projektet Matematikbroen, der skal gøre overgangen fra grundskole til gymnasium lettere i matematik og samtidigt gøre eleverne dygtigere.

Projektet afvikles som et samarbejde mellem grundskolelærere og gymnasielærere fra Silkeborg og København, og forskere fra Københavns Universitet vil blandt andet følge elever i overgangen fra grundskolen til gymnasiet med henblik på at dokumentere effekten af indsatsen. Også Læreruddannelsen i Silkeborg vil bidrage til projektets gennemførelse.

Silkeborg Gymnasium har store forventninger til projektet og er meget glade for, at A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 1 mio. kr. til projektets gennemførelse.