18. januar 2015

SG-elev skriver artikel for RÆSON

Malthe W. Gronert fra 2fn har netop skrevet en artikel for det anerkendte politiske magasin, RÆSON, der bl.a. har Clement Kjersgaard som chefredaktør. Artiklen omhandler de igangværende forhandlinger om en gymnasiereform, og artiklen kan læses her:
http://raeson.dk/2015/uddannelsesreformerne-hvad-vil-politikerne-med-gymnasiet/

I interviewet nedenfor fortæller Malthe lidt om skriveprocessen, herunder hvordan det var at interviewe Undervisningsminister Christine Antorini.

Malthe W. Gronert, 2fn

Kan du forklare lidt om din interesse for dette politiske område?
Jeg synes, det er vigtigt, at man interesserer sig for det, man beskæftiger sig med. Gymnasiereformen kommer lige præcis ikke til at påvirke min årgang, men i og med vi er "eksperter på området", fordi vi bruger så mange timer på gymnasiet, synes jeg, vi bør have en holdning til, hvordan fremtidens gymnasium skal se ud. Interessen kommer altså helt naturligt, fordi jeg er gymnasieelev.

Hvad er artiklens vigtigste pointe?
Ideen bag artiklen var at informere om de forskellige partiers holdninger til gymnasiet og dermed danne et overblik over de forhandlinger, som er startet her i januar. Den vigtigste pointe er derfor nok, at der er en bred enighed om en reducering af studieretninger, mens karakterkravet er en knast, der vil gøre det svært at få de to fløje til at mødes.

Kan du sige lidt om selve skriveprocessen?
Skriveprocessen var lang, men spændende. For at danne overblik over diverse holdninger til gymnasiet krævede det, at jeg vidste, hvad alle partierne mener om studieretninger, nye prøveformer, karakterkrav osv. Research-delen tog derfor ret lang tid. Derudover snakkede jeg med et par forskere og Antorini, hvilket selvfølgelig også krævede forberedelse. Jeg havde løbende kontakt med et par redaktører på RÆSON, hvilket var en stor hjælp, fordi der opstod udfordringer indimellem. Skriveprocessen og kommunikationen med redaktører, forskere og pressesekretærer var en virkelig spændende oplevelse. Der var mange ender, der skulle mødes, for at artiklen blev, som jeg/vi ønskede. Det at være tovholder på det hele var meget lærerigt.

Hvordan var det at interviewe Undervisningsminister Christine Antorini?
Det var en spændende opgave. Som forventet var ministeren godt inde i sit stof og forberedt på de spørgsmål, jeg stillede. Det er, sjovt nok, en udfordring at stille udfordrende spørgsmål, men interviewet gik godt. Hun kom med gode svar, der var med til at danne overblik over tankerne bag regeringsudspil.

Er der på baggrund af interviewet med Christine Antorini ét bestemt spørgsmål, du vil stille til Undervisningsministeren, når hun besøger SG d. 16/2?
Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå med forhandlingerne, men et spørgsmål kunne meget vel omhandle forslaget om karakterkrav.