22. april 2016

SG-modellen bruges i gymnasiereformen

Første skoledag på SG, august 2015

Som en del af regeringsudspillet til en ny gymnasiereform indgår et forslag om at forkorte grundforløbet fra 6 måneder til 3 måneder. Denne model har med stor succes været afprøvet i Silkeborg gennem flere år, og det er bl.a. på baggrund af disse erfaringer, at det forkortede grundforløb er blevet en del af regeringsudspillet. Du kan læse mere om "SG-modellen" i denne artikel fra fagbladet "Gymnasieskolen".