18. januar 2016

Konkurrencestaten og dig!

Jørgen Carlsen.jpg
Jørgen Carlsen, Forstander for Thestrup Højskole og medlem af Etisk Råd

Hvad er konkurrencestaten egentlig? Er den et uomgængeligt vilkår i det senmoderne samfund eller resultatet af politiske og kulturelle valg? Og hvilke udfordringer stiller konkurrencestaten til os?

Det var nogle af de spørgsmål som Jørgen Carlsen (forstander for Thestrup Højskole og medlem af Etisk Råd) og Anders Petersen (lektor i sociologi ved Aalborg Universitet) forsøgte at belyse til et stort fællesarrangement for alle 2.g- og 3.elever på Silkeborg Gymnasium fredag d. 15/1.

Arrangementet bød også på reaktioner og spørgsmål fra eleverne, og her var det især de individuelle perspektiver, der var i fokus: Hvilke udfordringer stiller konkurrencestaten til os som mennesker hver især? Og hvordan kan vi håndtere disse udfordringer?