20. januar 2016

Over 1000 gæster til Åbent Hus

Billedkunst.jpg
Tre billedkunstelever i gang med workshop til Åbent Hus

Åbent Hus på Silkeborg Gymnasium mandag den 18. januar var igen i år særdeles velbesøgt. Aftenen indledtes med fælles velkomst i hallen ved rektor Erik Olesen og 4 inspirerende elevoplæg om de musiske, samfundsfaglige, naturvidenskabelige og sproglige studieretninger, ligesom 3.g-musikholdene på flotteste vis fremførte David Bowie-nummeret "Life on Mars".

Bagefter stod den på workshops og fagpræsentationer på hele gymnasiet. Her kunne gæsterne møde elever og lærere og få informationer om alle gymnasiets fag lige fra fællesfag som dansk, engelsk og oldtidskundskab til fag som innovation, retorik, design, dans, astronomi, erhvervsøkonomi, geovidenskab, kinesisk og informationsteknologi.