3. oktober 2016

Kristian Jensen om fremtidens Europa

IMG_7887.JPG

Hvorfor har Danmark midlertidigt suspenderet systemet med kvoteflygtninge? Har den megen fokus på dansk flygtningepolitik i de internationale medier påvirket mulighederne for at føre udenrigspolitik? Og er det hyklerisk, når regeringen på én gang sænker U-lands-hjælpen og på samme tid fremhæver, at Danmark bør hjælpe mere i nærområderne? Det var nogle af de spørgsmål, som eleverne stillede Udenrigsminister Kristian Jensen, da han mandag d. 3/10 besøgte Silkeborg Gymnasium til et arrangement for alle 2.g- og 3.g-elever.

Udenrigsministeren indledte sit oplæg med at tage temperaturen på EU-samarbejdet lige nu, og budskabet var klart: Nok er der revner i samarbejdet, men EU har håndteret både den økonomiske krise og flygtningesituationen med betydelig succes og er blevet mere fokuseret på at løse de tværgående politiske udfordringer. Og så nyder det danske EU-medlemskab fortsat massiv opbakning i den danske befolkning.

I den efterfølgende spørgerunde var det især flygtningesituationen, der optog eleverne, men der blev også spurgt ind til de forestående SU-reformer og til muligheden for et nært forestående folketingsvalg. "Vi har masser af udfordringer, vi skal have løst, inden et valg", lød det i den forbindelse fra Kristian Jensen, og han bar dermed ikke vèd til det bål af medierygter, der i de seneste uger har peget i retning af et folketingsvalg.

Udenrigsminister Kristian Jensen

IMG_7871.JPG IMG_7858.JPG IMG_7888.JPG IMG_7896.JPG