14. May 2018

Demokratiet virker

Det var en stor oplevelse og tilfredsstillelse for 1.h at få skabt en personlig kontakt til finansministeren.

kristian-jensen_maj18_12.jpg
1.h sammen med finansminister Kristian Jensen

Mandag d. 7. maj fik alle 1. og 2.g-elever med samfundsfag på A-niveau besøg af finansminister Kristian Jensen. Besøget var en reaktion på en henvendelse fra samfundsfagseleverne i 1.h, der efter kun 4 lektioners økonomipolitik havde indsendt forslag og løsninger til netop Kristian Jensen angående økonomisk politik og de udfordringer det danske samfund står over for. 

Kristian Jensen holdt et oplæg med mulige redskaber til løsninger af samfundets udfordringer, og derefter var der mulighed for at demokratiet for alvor kunne træde i kraft, da samfundsfagseleverne indgik i dialog med Kristian Jensen med spørgsmål og løsningsforslag omhandlende bl.a. SU, overophedning i økonomien, balance mellem kortsigtet og langsigtet finanspolitik og meget mere - der var stor spørgelyst blandt SG’s samfundsfagselever.