26. January 2021

Erik Olesen stopper som rektor for Silkeborg Gymnasium

EO 2017 1 (1)
Erik Olesen stopper som rektor på Silkeborg Gymnasuim.

Den 1. marts er det 27 år siden, at Erik Olesen tiltrådte som rektor for det daværende Silkeborg Amtsgymnasium, og han har valgt at fratræde sin stilling på samme dato i år.


Erik Olesen er den blot fjerde rektor i gymnasiets historie. Gymnasiet blev grundlagt i 1907 af Theodora Lang under navnet Th. Langs Gymnasium. Erik Olesens forgænger Erik Thastum forestod udflytningen fra midtbyen til Oslovej i 1977, hvor gymnasiet blev overtaget af Aarhus Amt. I forbindelse med amternes nedlæggelse blev gymnasiet i 2007 en selvejende institution og ændrede navn til Silkeborg Gymnasium.


Erik Olesen overtog i 1994 det, der dengang var det største gymnasium i Aarhus Amt med ca. 700 elever. Siden da er Silkeborg Gymnasium vokset til mere end dobbelt størrelse. De sidste mange år har mere end 500 unge hvert år søgt optagelse, således at der nu er over 1500 elever og mere end 180 ansatte.


Silkeborg Gymnasium er ikke bare Danmarks største gymnasium, men også et af de allerbedste i landet. Studenterne opnår hvert år et af landets højeste karaktergennemsnit. Samtidig er Silkeborg Gymnasium ifølge Undervisningsministeriet det offentlige gymnasium i Danmark, der er bedst til at løfte eleverne i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Ved den seneste opgørelse i 2019 havde Silkeborg Gymnasium landets største løfteevne blandt de offentlige gymnasier og er det eneste gymnasium i Danmark, der hvert eneste år siden 2012 har haft signifikant løfteevne.


De fine resultater er baseret på et mangeårigt målrettet og systematisk arbejde, som rektor Erik Olesen har stået i spidsen for. Fra de seneste år kan bl.a. fremhæves en række store pædagogisk-didaktiske udviklingsprojekter med fokus på elevernes trivsel og læring, et skærpet fokus på både de allerdygtigste elever og på de elever, som har brug for særlig støtte, samt arbejdet med at styrke gymnasiets internationale profil og samarbejdsrelationer, således at Silkeborg Gymnasium i dag fx kan tilbyde tre forskellige internationale studieretninger.


Sideløbende hermed har Erik Olesen som rektor haft en klar ambition om at videreudvikle og udfolde det potentiale, der ligger i at være Danmarks største gymnasium: Som et sted, der åbner verden, med muligheder for alle, med et forskelligartet og forpligtende socialt miljø, med en særdeles bred vifte af studieretninger, valgfag og aktiviteter for eleverne og med et stærkt og levende elevdemokrati, der forbereder eleverne til en fremtid som aktivt deltagende borgere i et demokratisk samfund.


Om resultaterne siger Erik Olesen selv: ”Jeg er naturligvis stolt af de resultater, vi har opnået, og jeg er stolt af mine elever og lærere. Men det har betydet mindst lige så meget for mig at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og trivsel for elever og personale – og ikke mindst, at vi er et gymnasium, der drager omsorg for alle elever eller ansatte, der er i en vanskelig situation. Og så er jeg meget bevidst om, at det at drive gymnasium er en ”holdsport”. At nå dertil, hvor vi er nået, er i lige så høj grad den øvrige ledelses fortjeneste, og det kræver stor opbakning fra medarbejderne.”


På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Erik Olesen for de mange års indsats. Det er en særdeles respekteret og afholdt rektor, der nu forlader Silkeborg Gymnasium.


På grund af Covid19-restriktionerne planlægges afskedsreceptionen først afholdt den 18. august.

Palle Broman, bestyrelsesformand