18. November 2019

Masterclass Fysik og Kemi på tur

Spændende kemi, Kolliderende neutronstjerne og Kvantecomputere.

Århustur3

MasterClass fysik og kemi var d. 18.-20. November på tur til Århus Universitet sammen med elever fra Næstved og Svendborg Gymnasium. Programmet bød på både besøg på Steno Museet, Kemisk Institut, Dansk Center for Partikelterapi og Fysisk Institut.

På Steno Museet hørte eleverne om Nobelpristageren Jens Chr. Skous arbejde og om, hvordan man godt kan blive tildelt en nobelpris, selvom man kun arbejder fra kl. 8-16 på hverdage, og holder fri i weekenderne. De så også den nye udstilling med acceleratordele fra Cern og fik en forevisning i planetariet. Dagen efter startede programmet på Kemisk Institut. Her blev der lavet flere kemiske øvelser, som blev instrueret af tidligere masterclassmedlem, Maja Bernstorff, som i dag læser kemi og arbejder i instituttets besøgstjeneste.  Derefter gik turen til det nystartede Dansk Center for Partikelterapi på Skejby sygehus, hvor den nyeste kræftbehandling med proton partikelterapi blev forklaret og fremvist af hospitalsfysiker Klaus Seiersen. Sidste dag blev afviklet på fysisk institut. Vi blev budt velkommen af fysikstuderende Christiane Rahbek, som også er tidligere masterclassmedlem, og hørte derefter foredrag om, hvordan kolliderende neutronstjerner er årsag til fremkomsten af de helt tunge grundstoffer i universet som f.eks. Uran. Dernæst deltog vi en computerbaseret kvantemekanikøvelse, som gik ud på at flytte ultrakolde atomer rundt i et virtuelt vakuumkammer. De kolde atomer udgjorde såkaldte kvantebits, som tilsammen udgjorde en kvantecomputer. Ved at flytte atomerne hurtigt og med minimal forstyrrelse, kan atomerne udnyttes til at lave kvanteberegninger, som potentielt kan løse problemer der på nuværende tidspunkt ikke kan løses med alm. computere.  Øvelsen blev gennemført ved at spille computerspillet ”Quantum Moves”, og da øvelsen var slut blev data fra masterclassdeltagernes spil sendt til forskningsgruppens kvantebitlaboratorium i instituttets kælder. Her kunne de gennemførte spil så bidrage til at ”rigtige” atomer kunne flyttes rundt på den optimale måde i det kvantebiteksperiment der bliver arbejdet på i fysisk instituts kælder.

Masterclass Fysik og Kemi Århus 2019

Århustur31 Århustur4 Århustur3 Århustur2 Århustur1