14. September 2018

Masterclass samfundsfag på studietur til Malmø

20180906_134745.jpg

Af Karla Lyster Schmidt (3f), Christine Vestergaard Høst (3i) og Julie Brunsgaard (3f).

Den 5. september drog 22 elever og to lærere fra Masterclass Samfundsfag på en tredagstur til Malmø for at blive klogere på det nyligt overståede svenske valg. Målet med turen var at undersøge valget og vende tilbage til Silkeborg med mere viden om svensk politik og kultur – og det mål blev i allerhøjeste grad opfyldt.
På forhånd var vi blevet inddelt på nogle blandede grupper af 2.- og 3.g’ere, som alle skulle interviewe og snakke med de svenske vælgere. Derudover bød turen på flere samtaler og diskussioner med repræsentanter for de forskellige svenske partier, som åbent tog imod spørgsmål. Senere besøgte vi et meget flot og gammelt svensk gymnasium, hvor en svensk klasse tog imod os. Her blev vi udfordret på vores sproglige evner, da samtalerne skulle foregå på dansk og svensk. Derudover fik vi større indsigt i de jævnaldrende svenskeres holdninger og syn på det svenske samfund, valget, kulturforskelle mellem Danmark og Sverige, m.m.

Herudover, talte vi med en politisk rådgiver for Venstrepartiet i Sverige, hvilket var et meget populært indslag. Den amerikanske rådgiver talte i et yderst velformuleret sprog om den politiske situation i Sverige, og om hvad man som politisk rådgiver skal forholde sig til og tage stilling til for at sikre et succesfuldt valg for Venstrepartiet.

Om aftenen stod programmet på hyggeligt samvær med fælles aftensmad i Malmøs hyggelige gader. Næste morgen var der fælles morgenmad, som nogle af eleverne havde fået til opgave at lave.

Turen sluttede af med en dag i København, som primært blev brugt på Ungdommens Folkemøde, hvor forskellige organisationer, partier o.l. havde stande med informationer, workshops, quizzer m.m. Her havde vi tid til, på egen hånd, at udforske de forskellige tilbud, inden toget om aftenen, gik imod Silkeborg igen.