6. November 2017

Med biotek til København

biotek-i-kbh.jpg

Skrevet af eleverne i 3.W

I 3.W har vi været på ekskursion til København. Med økonomisk støtte fra SG’s Forældreforening boede vi på DanHostel på H.C. Andersens Boulevard midt i centrum med 5 minutters gang til Rådhuspladsen og Strøget. Tirsdagens program startede på Statens Naturhistoriske Museum.


Besøg på Statens Naturhistoriske Museum – Projekt DNA og Liv
Vi mødte projektleder på “DNA og liv” Marie Lillemark, der startede med at fortælle lidt om, hvad hun har arbejdet med på stedet, og det stod klart, at hun er rigtig dygtig inde for feltet. Herefter fulgte et foredrag om eDNA (Environmential DNA). eDNA er miljø-DNA, som man opsamler fra en sø, å, bæk, mose, vandhul eller lign. Med den store viden, man har i dag, kan man fra vandprøven ekstrahere DNA’et og se, hvilke arter der lever netop der - helt uden at indfange arterne fra selve søen. 
Vi havde indsamlet vandprøver og andre informationer om et lille moseområde ved Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Sminge Sø nogle uger forinden ekskursionen, og real-time PCR-metoden med eDNA gav os nu mulighed for at få et overblik over, hvilke dyr der levede i, eller havde været forbi vores sø – dvs. det økosystem, som vores vandprøve kom fra. Vores forsøg viste bl.a., at der levede en lille vandsalamander i økosystemet, men fx ikke en løgfrø. 
Som en anden metode til at bestemme arter i søer og vandområder kan man også artsbestemme ud fra ydre kendetegn. Det fik vi selv fornøjelsen af at prøve, da vores underviser trak kæmpe marmeladekrukker med døde fisk frem opbevaret i 70% sprit. Kendetegnene slog vi op i en nøglebog, hvor ting som finner og størrelse på skæl inddeler fisk i forskellige kategorier og gør det muligt at finde frem til den specifikke art.

Besøg på Retsgenetisk Afdeling, Københavns Universitet
Om onsdagen var det tid til et besøg på Retsgenetisk Afdeling på KU. DNA-profiler har siden slutningen af 1990’erne været afgørende beviser i alt fra voldssager til dramatiske straffesager. På retsmedicinsk Institut i København arbejder retsgenetikere med at undersøge DNA-spor, som politiet kan bruge til bevisførelse. Undersøgelsen af DNA-sporene tager udgangspunkt i en opformering af den som regel sparsomme mængde DNA ved hjælp af en PCR-reaktion.
På retsgenetisk afdeling fik vi et oplæg af en retsgenetiker om det retsgenetiske arbejde og en rundvisning i de imponerende laboratorier. Under rundvisningen fik vi en forsmag på, hvordan man håndterer bevismaterialet med henblik på at lave DNA-profiler. Et meget spændende og lærerigt besøg, og mon ikke der er et par kommende retsgenetikere at finde i klassen nu?

Og det der også blev tid til…
Vores Københavner-tur bød også på lidt fritid, som vi brugte fornuftigt på at gå på opdagelse i hovedstaden. Efter vores besøg på museet tirsdag gik vi en tur gennem Botanisk Have og endte på Strøget, hvor de fleste shoppe-glade piger fik et par timer til at gå, mens andre jagtede flest mulige former for junkfood, og nogle sluttede hele seancen af med kaffe på Nyhavn blandt de mange fotoglade kinesere. Aftenen blev afsluttet med en fælles fødselsdagsmiddag på restaurant Flammen for Filip, som nu også kunne forlade ‘de under-18-åriges klub’.
Onsdagen gav også et par timers fritid inden den lange hjemtur i tog, og her var der tid til både cafébesøg, tur til Amalienborg, mere shopping og gåture i de mange parker i det kolde og regnfulde oktober-vejr. 
Turen bød altså både på faglige opdagelser, men også på hyggelige stunder med hele klassen.