4. December 2017

Valgarrangement på SG

mathies.jpg
Elevrådsformand Mathies Jæger Andresen byder velkommen

Som et led i den lokale beSTEM-kampagne, der bl.a. skal fremme valgdeltagelsen blandt unge, blev der torsdag den 16. november afholdt kommunalpolitisk valgarrangement på Silkeborg Gymnasium. Efter en kort præsentation blev hele kantineområdet omdannet til et ”politisk torv”, hvor eleverne kunne tage den direkte og personlige debat med de forskellige politikere. Med 770 stemmeberettigede elever var det samtidig byens største vælgermøde. 
Forud for valgarrangementet havde eleverne i begyndelse af november desuden haft mulighed for at brevstemme på gymnasiet i et studiemodul onsdag formiddag.
SG siger tak til beSTEM-kampagnen og Silkeborg Kommune for et godt samarbejde omkring kommunalvalget 2017!