Ledelsen

På den enkelte skole har skolens leder ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse. Ledelsen udføres under ansvar over for bestyrelsen og Undervisningsministeriet. Skolens leder - og øvrige personer i ledelsen - træffer de konkrete afgørelser om skolens elever og personale.

Skolens leder træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og valgfagshold inden for rammerne i love og bekendtgørelser.

Læs mere om ledelsens rolle på Undervisningsministeriets hjemmeside her

 

Skolens ledelse

 • erik-olesen.jpg

  Erik Olesen (EO)

  Rektor

  eo@sg.dk

  Tlf.: 86 81 08 00

 • Tina Riis Mikkelsen TM Web

  Tina Riis Mikkelsen (TM)

  Vicerektor

  tm@sg.dk

  • Biologi
 • brian-krog-christensen.jpg

  Brian Krog Christensen (BC)

  Uddannelseschef

  bc@sg.dk

  • Matematik
  • Fysik
 • flemming-glerup.jpg

  Flemming Glerup (FG)

  Uddannelseschef

  fg@sg.dk

  • Dansk
  • Samfundsfag
 • jane.jpg

  Jane Sundbæk Johansen (JJ)

  Uddannelseschef

  jj@sg.dk

  • Biologi
  • Kemi
 • peter-povlsen.jpg

  Peter Søgaard Povlsen (PP)

  Uddannelseschef

  pp@sg.dk

  • Samfundsfag
  • Historie

Uddannelsescheferne

Uddannelsescheferne varetager den daglige ledelse indadtil, hver med fokus på særlige ansvarsområder: økonomi, kompetenceudvikling, planlægning, eksamen mv. Uddannelsescheferne har alle et pædagogisk ledelsesansvar. De inddrages, hvis der er faglige og/eller fraværsproblemer med enkeltelever i de klasser, der er tilknyttet den pågældende uddannelseschef.

SKOLEÅRET 2019 - 20:

Brian Krog Christensen: 1lq, 1r, 1nx, 1y, 2n, 2q, 2x, 2yk, 3mx, 3n, 3r, 3y

Flemming Glerup: 1G5, 1c, 1d, 1m, 2c, 2d, 2i, 2m, 3c, 3d, 3lq, 3p

Jane Sundbæk Johansen: 1s, 1t, 1u, 1w, 2s, 2u, 2w, 3s, 3t, 3u, 3w

Peter Povlsen: 1h, 1i, 1j, 1p, 2f, 2p, 2r, 3f, 3h, 3i

Tina Riis Mikkelsen: 1e, 1f, 1zk, 2a, 2b, 2h, 2z, 3a, 3b, 3ek, 3z