Er du vores nye kollega?

IT, planlægning og administration

computer pcmac.jpg

Silkeborg Gymnasium søger en medarbejder med stærke IT-kompetencer, der kan varetage opgaver inden for såvel IT som planlægning og administration.

På IT-området vil det primære arbejdsfelt være vedligeholdelse af skolens IT-netværk, fortsat udvikling af IT-området samt support. Supportopgaverne omfatter bl.a. klargøring og opsætning af nyt udstyr, IT-support under skriftlig eksamen og på skolens interne kommunikationssystemer samt vedligeholdelse af personalets computere (både Windows og Mac).

På det administrative område vil der primært være tale om opgaver af planlægningsmæssig karakter, f.eks. skemalægning.

Ideelt set søger vi således en medarbejder, der kan dække både IT og planlægning, men det er ikke en betingelse. Dog er det nødvendigt, at man kan varetage opgaverne på IT-området.

Profil:

Silkeborg Gymnasium er en stor arbejdsplads med ca. 180 medarbejdere og over 1500 elever. Derfor er det vigtigt, at du trives i en hverdag fyldt med dynamik og travlhed.

  • Du er samarbejdsorienteret, energisk, imødekommende og har en positiv tilgang til kolleger og elever.
  • Du går løsningsorienteret, systematisk og selvstændigt til opgaverne.
  • Du er fleksibel såvel i det daglige arbejde som med hensyn til arbejdstider, idet der af og til vil forekomme opgaver, der knytter sig til arrangementer efter normal arbejdstid.
  • Du har kendskab til netværks- og serverdrift og kan servicere både Windows- og Mac-computere.

Der er i udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling, men deltid vil kunne komme på tale.

Løn aftales på baggrund af uddannelse, kompetencer og erfaringer.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2019

Tiltrædelse: 1. august 2019

Nærmere oplysninger ved henvendelse til uddannelseschef Flemming Glerup.