Om matematiklærer-netværket

"Netværket af matematiklærere i Silkeborgområdet" er et samarbejde mellem matematiklærere i Silkeborg- området. Formålet er at afdække og modvirke problemer i matematik ved overgangen fra grundskole til en gymnasial uddannelse.

De deltagende lærere arbejder sammen om at skabe den bedst mulige overgang til de gymnasiale uddannelser. Det indebærer bl.a. at lærerne mødes for at udveksle erfaringer og for at skabe en rød tråd i udviklingen af de unges kompetencer.

Grundskolerne, Læreruddannelsen i Silkeborg og de fire gymnasiale ungdoms- uddannelser hf, hhx, htx og stx deltager i samarbejdet. 

Netværket har eksisteret siden 2001 og har gennemført en lang række udviklingsprojekter. Der er bl.a. blevet foretaget elevundersøgelser, og der er udarbejdet undervisningsmaterialer til såvel elever som lærere.