Brobygningsopgaver

Opgavesamling primært til brug i første del af gymnasieforløbet. 

Med udgangspunkt i opgaver fra folkeskolens afgangsprøve findes her et opgavesæt med temaet modellering, som bygger bro mellem grundskole og gymnasium.

Undersøgelser viser, at mange elever oplever, at der er et stort spring i matematik ved overgangen fra grundskole til gymnasium. Eleverne udtrykker, at de ikke mener, at gymnasieundervisningen ligger i naturlig forlængelse af grundskoleundervisningen. Med henblik på at skabe sammenhæng og tydeliggøre denne, har Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet udarbejdet et opgavesæt til brug i begyndelsen af 1.g. 

Klik her for at hente brobygningsopgaverne (åbnes som pdf-dokument): Download

Brobygningsopgaver

Opgavesættet har temaet modellering og indeholder tre kategorier af opgaver:

  • Opgaver fra folkeskolens afgangsprøve.
  • Gymnasieversioner af opgaverne i kategori A.
  • Eksamensopgaveversion af opgaverne i kategori A, som de kunne se ud på B-niveau i gymnasiet.

Opgavesættet er udarbejdet og offentliggjort med tilladelse fra Skolestyrelsen.

Elev i 1g

”De skulle have startet, hvor man er kommet til i grundskolen. Niveauet stiger fra grundskolen til gymnasiet, og man er ikke blevet så meget bedre til matematik på en sommerferie.”