I grundskolen og på de gymnasiale uddannelser

De faglige mål

Her vil vi forsøge at give dig et sammenlignende overblik over de faglige mål og emner fra grundskolen, som videreføres i de gymnasiale uddannelser, suppleret med opgaveeksempler.

Med udgangspunkt i slutmålene for grundskolen (9.klasse) samt de nyeste læreplaner for stx (mat C), hf (mat C), htx (mat B) og hhx (mat C) sammenlignes de faglige mål på tværs af uddannelserne. 
Få et samlet overblik her (åbnes som pdf-dokument)

De faglige mål for grundskolen og ungdomsuddannelserne er stort set enslydende men tolkes forskelligt, hvilket bl.a. kommer til udtryk i opgaveformuleringerne i grundskolen og i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Klik på listen af udvalgte faglige mål, for at se opgaveeksempler, der tydeliggør forskellen i tolkningen af de faglige mål.

På baggrund af læreplaner for ungdomsuddannelser og trinmål for grundskolen (9. klasse) er en uddybning og en sammenligning af faglige emner, eksamensformer, og vurderingsgrundlag (fra point til karakter tabel) foretaget. 
Få overblikket her (åbnes som pdf-dokument)