Overgangsproblemer

Mere end 1100 elevers udsagn om problemer i matematik ved begyndelsen af gymnasiet.

Hvilke problemer oplever eleverne i matematik ved overgangen fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser?

Hvilke råd har eleverne til lærerne i grundskolen og gymnasiet med henblik på at gøre overgangen til en gymnasial uddannelse lettere?

Netværk for Matematiklærere i Silkeborg har for at belyse ovenstående spørgsmål gennemført spørgeskemaundersøgelser for 1.g-eleverpå årgangene 2008-9, 2009-10 og 2010-11.

Om spørgeskemaundersøgelsen

  • Der er ca. 1100 elever fra det almene gymnasium, HF, handelsgymnasiet og teknisk gymnasium, der har deltaget i undersøgelsen.
  • Cirka 80 % af respondenterne er elever på det almene gymnasium og af disse har omkring 90 % i grundskolen fået karaktererne 7, 10 eller 12 i matematik, og mere end 50 % har fået karaktererne 10 eller 12. Det betyder, at en meget stor del af respondenterne har klaret sig rigtig godt i matematik i grundskolen.

Vil du se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen?

Klik her, hvis du er grundskolelærer

Klik her, hvis du er gymnasielærer

Elevudsagn 1

”Gymnasielærerne må være lidt mere pædagogiske, for lærere i grundskolen er meget pædagogiske, og det er lidt svært pludselig at stå helt på egne ben.” 

”Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de lægger vægt på.”