Hvad kan man gøre i grundskolen

- for at gøre overgangen til gymnasiet lettere?

Eleverne peger primært på følgende:

1) Prøv i den sidste del af grundskolen at undervise lidt mere som på gymnasiet.

Der bør lægges vægt på:

  • grundlæggende regneregler (herunder brøker)
  • bogstavregning (herunder ligninger)
  • sproglig præcision, brugen af fagbegreber
  • brug af IT i matematik

2) Giv flere svære opgaver

3) Fortæl om den hårde overgang og forventningerne på gymnasiet

4) Prøv at arbejde (mere) med matematiske beviser

 

Elevudsagn


”Folkeskolelærerne skulle have givet os svære opgaver, så for eksempel dem, der allerede ved, at de skal videre på gymnasiet, lærer gymnasiestof det sidst halve eller hele år parallelt med grundskolen.” 

”Vi skulle have haft mere bogstavregning i folkeskolen, så man vænner sig til den abstrakte tankegang. For i gymnasiet fjerner man de fleste reelle regnestykker og erstatter dem med bogstaver.”