Samlet vurdering

Hvordan har du samlet set i forhold til matematik oplevet overgangen fra grundskolen til gymnasiet?

undefined