Elevrenes oplevelse

Hvad oplever eleverne som det sværeste og det mest anderledes ved matematik i gymnasiet sammenlignet med grundskolen?

Som svar på dette åbne spørgsmål peger eleverne først og fremmest på fem problemområder:

  1. Tempoet på gymnasiet er (for) højt - der indføres meget hyppigt nye begreber
  2. Abstraktionsniveauet/sværhedsgraden stiger voldsomt
  3. Der peges på specifikke emner, som opleves svære (ligninger, logaritme, …)
  4. Bevisførelse
  5. Øgede krav til forklaring

Eksempelvis angiver omkring 1/3 af eleverne, at de øgede krav om forklarende tekst og bogstavregning volder problemer. Omkring 50 % af alle elever oplever tempoet på gymnasiet som et problem.