Silkeborgs gymnasium i over 100 år

Skolens historie

450px-th_lang_skole.jpg
Th. Langs Skole på Skoletorvet i Silkeborg

Silkeborg Gymnasiums historie går tilbage til 1882, da frk. Theodora Lang oprettede en pigeskole med 16 elever. Skolen fik i 1886 nye rammer, da en nyopført skolebygning blev taget i brug. I 1887 opnåede skolen ret til at afholde præliminæreksamen, og i 1907 omdannedes skolen til gymnasium og fællesskole. Skolen fik da navnet Th. Langs Gymnasium. Ligesom de øvrige skoler, som Theodora Lang grundlagde i Silkeborg, blev skolen skænket til den selvejende institution Th.Langs Skoler.
Da skolen blev overtaget af Århus Amt i 1977 skiftede den navn til Silkeborg Amtsgymnasium med forkortelsen SAG. Samme år indviedes de nuværende bygninger ved Oslovej, som er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke.

Med amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006 blev gymnasiet en statsligt selvejende institution og ændrede navn til Silkeborg Gymnasium.

Siden udflytningen til Oslovej har gymnasiets profil været ”det store gymnasium” - op gennem 80’erne og 90’erne det største gymnasium i Århus Amt og nu det største gymnasium i Danmark.

Som et meget stort gymnasium, og som det eneste gymnasium i området, har det været og er fortsat målet at opfylde flest mulige elevønsker om studieretninger og valgfag.

Det er vores ambition, at de muligheder, som et meget stort gymnasium giver, skal udnyttes optimalt. Silkeborg Gymnasium har således en særdeles bred vifte af tilbud om studieretninger, valgfag og aktiviteter til eleverne.

Gymnasiet skal have en stærk profil på alle væsentlige områder, som fx naturvidenskab, musik, og sprog, ligesom der skal være plads til de mere specielle tilbud. Vi skal være dygtige til at tage os af den brede mængde af elever, og der skal samtidig være opmærksomhed på både de allerdygtigste elever og på de elever, som har særlig brug for støtte.

I august måned 1907

 - begyndte den første gymnasieklasse her i Silkeborg. Klassen havde kun tre elever, og da de to senere faldt fra, kom det første studenterhold i 1910 til at bestå af kun én student.

Sådan startede Th. Langs Gymnasium, som i 1977 blev overtaget af Århus Amt under navnet Silkeborg Amtsgymnasium og flyttede ud i nye bygninger på Oslovej. I 2007 blev gymnasiet en selvejende institution med navnet Silkeborg Gymnasium og kunne samtidig fejre 100 års-jubilæum.

Theodora Wilhelmine Linderstrøm Lang (1855-1935), seminarieforstanderinde og grundlægger af Th. Langs skoler.