Identitet og profil

De første gymnasieelever i Silkeborg påbegyndte deres uddannelse i 1907, da Th. Langs Gymnasium blev oprettet som en del af Th. Langs Skoler. De første 70 år var gymnasiet placeret i midtbyen, men med den øgede tilstrømning af elever blev pladsen for trang, og i 1977 flyttede gymnasiet – med personale og elever, bøger og apparatur - ud på Oslovej i de nuværende bygninger, blev overtaget af Århus Amt og fik navnet Silkeborg Amtsgymnasium. Med amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006 blev gymnasiet en statsligt selvejende institution og ændrede navn til Silkeborg Gymnasium.Siden udflytningen til Oslovej har gymnasiets profil været ’det store gymnasium’ - op gennem 80erne og 90erne det største gymnasium i Århus Amt og nu et af de største gymnasier i Danmark. Som et meget stort gymnasium og som det eneste gymnasium i området har det været og er fortsat målet at opfylde flest mulige elevønsker om valgfag og studieretninger.

Det er vores filosofi, at de muligheder, som et meget stort gymnasium giver, skal udnyttes optimalt. Silkeborg Gymnasium har således en overordentlig bred vifte af tilbud om studieretninger, valgfag og aktiviteter til eleverne. Hele viften skal foldes ud. Gymnasiet skal have en stærk profil på alle væsentlige områder, som f.eks. naturvidenskab, musik, sprog, og der skal være plads til de mere specielle tilbud. Vi skal være dygtige til at tage os af den brede mængde af elever, og der skal samtidig være opmærksomhed på både de allerdygtigste elever og de elever, som har særlig brug for støtte.