Uddannelsestilbud

sciencetalenter.jpg

I overensstemmelse med strategien for ’det meget store gymnasium’ udbydes en bred vifte af studieretninger indenfor

  • Naturvidenskab og matematik
  • Samfundsfag
  • Sprog
  • Kunstneriske fag.

Blandt de særlige tilbud er en klassisk sproglig studieretning og tre forskellige internationale studieretninger. For særligt dygtige/interesserede elever skal der være mulighed for at tage 5 fag på A-niveau i det omfang det er foreneligt med skemalægningen. Der udbydes endvidere en overordentlig bred vifte af valgfag.