Undervisningens kvalitet

sg-huer-2018-mna.jpg

Fra denne side har man mulighed for at blive guidet rundt til informationer på hjemmesiden, som har at gøre med undervisningens kvalitet. 

Listen med henvisninger er en hjælp til at finde relevant information. Den er på denne måde et supplement til hjemmesidens hovedmenupunkter.

Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal være muligt for uddannelsessøgende, forældre der skal vælge barnets skole, og for virksomheder der ønsker velkvalificerede medarbejdere, at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet. Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er samtidig en forudsætning for, at borgerne og virksomhederne på et kvalificeret grundlag frit kan vælge uddannelse og skole eller uddannelsesinstitution, og offentligheden, politikerne og myndighederne får bedre mulighed for at følge uddannelsernes og institutionernes kvalitetsudvikling.

Kilde: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen