Fraværsstatistik

Elevernes samlede, gennemsnitlige fravær på Silkeborg Gymnasium var i skoleåret 2017-18:

Skriftligt fravær: 2,2%
Fysisk fravær: 6,3%

Elevernes samlede, gennemsnitlige fravær på Silkeborg Gymnasium var i skoleåret 2018-19:

Skriftligt fravær: 2,1%
Fysisk fravær: 7,0%