Nøgletal

Nøgletal for gennemsigtighed og åbenhed

sg_luftfoto_2015_024.jpg

Data for Silkeborg Gymnasium om gennemførelsesprocenter, karakterer, overgang til videregående uddannelse mv. findes i Undervisningsministeriets datavarehus her.

Nedenfor finder du et udtræk af relevante, aktuelle nøgletal for SG fra datavarehuset:

De vigtigste nøgletal i overblik

Studentereksamensresultater på SG over en årrække

Socioøkonomiske reference, fordelt på fag

Fuldførelsesprocenter 2014-2017

Fuldførelsesprocent og videreuddannelse