Nøgletal

Nøgletal for gennemsigtighed og åbenhed

sg_luftfoto_2015_024.jpg

Data for Silkeborg Gymnasium om gennemførelsesprocenter, samlet studentereksamensresultat, overgang til videregående uddannelse mv. findes i Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik her. Vælg derpå Region Midtjylland på kortet, stx på uddannelsesoversigten og Silkeborg Gymnasium i søjlen til højre.

Karaktererne i de enkelte fag kan tilgås her.
Samme sted kan man sammenligne resultaterne for dimittender fra Silkeborg Gymnasium med de socioøkonomiske referencer, der fortæller, hvilke karakterer man kunne forvente med den socioøkonomiske baggrund, som dimittenderne har.

Her finder du en samlet oversigt, hvor der sammenlignes med de socioøkonomiske referencer.