Samarbejde med grundskolen

Silkeborg Gymnasium samarbejder på en lang række områder med grundskolerne i Silkeborgområdet med henblik på at lette overgangen mellem de to skoleformer. Du kan læse mere under menupunktet "Om SG". 

I Silkeborg får de unge en god start på gymnasiet

Af Christine Antorini
Mange af de unge, der efter folkeskolen kommer ind på en gymnasial uddannelser, bliver overraskede over gymnasiets højere krav til arbejdsindsats og faglige færdigheder. For at forebygge det har Silkeborg Gymnasium sammen med matematiklærere fra grundskolerne i området udarbejdet skriftligt opgavemateriale, som viser, hvordan man arbejder med matematiske fagområder i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet. Med regeringen nye udspil på gymnasieområdet skal alle gymnasier, ligesom i Silkeborg, lave en grundig faglig introduktion til de gymnasiale fag. Det skal gøre det tydeligt for de unge, hvilke krav de vil blive mødt med i de forskellige fag.

Kilde: mja.dk december 2014