Uddannelser og fagudbud

Silkeborg Gymnasium er en almengymnasial uddannelsesinstitution, hvor eleverne efter tre år afslutter deres uddannelse med en studentereksamen.

Fagudbud og læseplaner

Oplysninger om de enkelte fag, der undervises i, findes på hjemmesiden via hovedmenuen "Fagene".
Oplysninger om de studieretninger skolen udbyder, findes på hjemmesiden via hovedmenuen "Studieretninger".
Det mere konkrete indhold af undervisningen kan aflæses af de udarbejdede studieplaner. SG bruger administrationssystemet Lectio til visning af studieplaner, så hvis man vil se en konkret studieplan, skal man først finde holdet i Lectio og derpå klikke på linket Studieplan. 

Uddannelsesmålene

De af Undervisningsministeriet fastsatte mål for undervisningen findes i stx-bekendtgørelsen, som ses her!
På Silkeborg Gymnasium planlægges og gennemføres hvert år en række aktiviteter med henblik på at udvikle og forbedre undervisningen. Man finder oplysninger om sådanne tiltag i skolens mål- og strategiplaner, som man finder her!