Værdigrundlag

Gymnasiet er en gammel institution og fagligheden har altid været gymnasiets adelsmærke. Det, der karakteriserer det moderne gymnasium – studieretningsgymnasiet - er uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og samspillet mellem fagene. Som en moderne skole i en moderne tid søger vi på Silkeborg Gymnasium at finde balancen mellem på den ene side tradition, historie og fordybelse og på den anden side nyorientering, omstillingsevne og opmærksomhed på fremtidens udfordringer. Vi søger at finde balancen mellem de velprøvede og velkendte undervisningsformer og de nye muligheder som bl.a. den moderne teknologi giver mulighed for.Såvel undervisningen som skolens dagligliv bygger på følgende værdier:

  • Fællesskab og engagement
  • Respekt og ansvar
  • Dialog og åbenhed

Skolens mål- og strategiplaner, der bygger på dette værdigrundlag, kan du finde Her!