Vedtægter

Studenter2019.jpg

Du finder oplysninger om bestyrelsens medlemmer, vedtægter, resultatløn, forretningsorden og referater af bestyrelsesmøder via siden om bestyrelsen, som du finder Her!