Vedtægter

_mongolsk-restaurant.jpg

Du finder oplysninger om bestyrelsens medlemmer, vedtægter, resultatløn, forretningsorden og referater af bestyrelsesmøder via siden om bestyrelsen, som du finder Her!

 

Studietur til London

p3183993.jpg p3194032.jpg