Bliv international på SG!

Internationalisering

Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en international virkelighed. I løbet af din gymnasietid vil du møde mindst to andre sprog, og du vil komme i kontakt med andre kulturer og nationaliteter på en række forskellige måder. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i internationale forhold, og alle 2g-klasser rejser på studierejse ud i verden, for at møde og forstå andre kulturer. På skolen bidrager vores udvekslingsstuderende til at gøre undervisningen mere international. Endelig deltager Silkeborg Gymnasium i forskellige internationale projekter og sammenhænge, som alle har til formål at gøre skolens elever mere vidende om den verden, vi lever i.

Internationalisering på hjemmebane

Internationalisering er meget andet end at rejse til et andet land. Når vi samarbejder med udenlandske skoler, NGO’er, kulturinstitutioner og virksomheder, eller når vi inddrager lokale virksomheder og institutioner med global indsigt i undervisningen, så er vores fokus netop at åbne os mod verden. Ved fx at kommunikere med elever med en helt anden kultur og hverdag vil du få en større viden om verden.

Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en globaliseret verden. I løbet af din gymnasietid vil du møde mindst to andre sprog, og du vil komme i kontakt med andre kulturer og nationaliteter på en række forskellige måder. Alle elever får således tilbud om at deltage i to udlandsrejser; en sprogrejse i 1.g og en studierejse i 2. eller 3.g.

Studietur til Napoli og Pompeji

img_6591.jpg img_6752.jpg img_7456.jpg