International studieretning

blog128.jpg

Den globale verden spiller en væsentlig rolle i gymnasieuddannelsen, uanset hvilken studieretning du vælger. Ønsker du en endnu mere markant international profil, har du mulighed for at vælge en international studieretning, idet vi har en international studieretning inden for hvert af hovedområderne naturvidenskab, sprog og samfundsvidenskab.

Som elev i en af de internationale klasser vil du komme til at arbejde med en række emner, som øger din viden om sammenhængen mellem det lokale, det nationale og det internationale. Som en integreret del af det faglige arbejde lærer du at forholde dig reflekteret til forskelle og ligheder mellem kulturer i Danmark og i den omgivende verden.

Når man møder noget anderledes eller noget, der er fremmed, inspirerer det til at stille spørgsmål ved det, man tager for givet. Hvad enten vi arbejder med fremmede sprog, kulturer eller livsopfattelser, vil vi i mødet med det anderledes komme til at sammenligne vores værdier med andres værdier, ligesom vi får spejlet vores identitet som danskere i andre. Studierejser vil derfor være en integreret del af undervisningen i de internationale studieretninger.

Ansøger man om optagelse på en international studieretning, og er man under 18 år, skal en samtykkeerklæring underskrevet af forældrene afleveres til kontoret. Link til samtykkeerklæring. (åbner i nyt vindue).

 

Erasmus+