Studierejser

Internationalisering
SG-klasser på studierejse til Edinburgh
1.g sprogrejse

I 1.g tilbydes alle elever at deltage i en sprogrejse med deres 2. fremmedsprog. Elever med tysk rejser til et tysktalende område, mens franskelever rejser til et fransktalende område, og spanskelever til Spanien.
Formålet med denne rejse er først og fremmest, at eleverne møder og udfordres på deres 2. fremmedsprog i det land, hvor det bliver talt.
Derudover bidrager sprogrejsen til elevernes internationale forståelse, idet eleverne i mødet med andre kulturer og tænkemåder bliver mere bevidste om deres eget kulturelle ståsted - og om hvordan man begår sig på tværs af kulturer.

For elever med kinesisk som 2. fremmedsprog tilbyder vi en særlig tur til Kina hvert andet år, inklusive et besøg hos vores partnerskole i Shíjiazhuang. Her får du en enestående chance for at udforske Kinas dynamiske kultur og samfund.

2.g sprogrejse

I 2.g tager alle klasser på studierejse. Vi rejser med vores elever for at de oplever, at undervisningen rykker ud af klasselokalet og over landegrænser, men i høj grad også for at styrke elevernes internationale forståelse.

 

Undervisning i udlandet

Studierejser er undervisning, der foregår i udlandet. En klasse rejser typisk med to lærere, således at undervisningen på rejsen bliver et samarbejde mellem mindst to fag. Den undervisning, der finder sted på destinationen, har relation til fagenes læreplaner.

International forståelse

Studierejsen bidrager desuden til at udvikle elevernes almendannelse ved at styrke deres internationale forståelse. Det vil med andre ord sige, at vi ønsker, at vores elever skal have en klar fornemmelse for, hvad der foregår i den verden, der omgiver dem: politisk, økonomisk og socialt. Derudover ønsker vi, at eleverne bliver i stand til at kommunikere og begå sig på tværs af kulturer - altså at de bliver interkulturelt kompetente.

Derfor er det en obligatorisk del af studierejserne på Silkeborg Gymnasium, at vi besøger en lokal skole, en ungdomsklub eller lignende. På den måde får vores elever mulighed for at knytte bånd til unge i besøgslandet og får indsigt i en anden ungdomskultur, end den de kender og er en del af. Således bliver elevernes verden større, samtidig med at de bliver mere bevidste om deres eget kulturelle ståsted.

Få mere info om studierejserne, herunder egenbetaling, ved læse denne rejsefolder.

 

Betaling til sprogrejser og ordinære studieture

For at se tidligere studieture - Klik på kortet.

 

 

Studietur til London

p3183993.jpg p3194032.jpg