Studierejser

skotland-studietur-aug17-slide.jpg
SG-klasser på studierejse til Edinburgh

I 2.g tager alle klasser på studierejse. Vi rejser med vores elever for at de oplever, at undervisningen rykker ud af klasselokalet og over landegrænser, men i høj grad også for at styrke elevernes internationale forståelse.

Undervisning i udlandet

Studierejser er undervisning, der foregår i udlandet. En klasse rejser typisk med to lærere, således at undervisningen på rejsen bliver et samarbejde mellem mindst to fag. Den undervisning, der finder sted på destinationen, har relation til fagenes læreplaner.

International forståelse

Studierejsen bidrager desuden til at udvikle elevernes almendannelse ved at styrke deres internationale forståelse. Det vil med andre ord sige, at vi ønsker, at vores elever skal have en klar fornemmelse for, hvad der foregår i den verden, der omgiver dem: politisk, økonomisk og socialt. Derudover ønsker vi, at eleverne bliver i stand til at kommunikere og begå sig på tværs af kulturer - altså at de bliver interkulturelt kompetente.

Derfor er det en obligatorisk del af studierejserne på Silkeborg Gymnasium, at vi besøger en lokal skole, en ungdomsklub eller lignende. På den måde får vores elever mulighed for at knytte bånd til unge i besøgslandet og får indsigt i en anden ungdomskultur, end den de kender og er en del af. Således bliver elevernes verden større, samtidig med at de bliver mere bevidste om deres eget kulturelle ståsted. 

Få mere info om studierejserne, herunder egenbetaling.

Studietur til London

p3183993.jpg p3194032.jpg