Masterclass Dansk

Som et nyt tiltag blev der i skoleåret 2017-18 etableret en Masterclass Dansk for særligt talentfulde og interesserede elever fra 2.g og 3.g, og der var meget stor elevinteresse for at deltage i denne. Masterclass Dansk har fremadrettet derfor forgrenet sig i to spor, så vi dels kan tilbyde talentundervisning til endnu flere elever, dels kan differentiere indholdet:

 • Masterclass Litteratur: Er funderet i et samarbejde med Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet. Herigennem får masterclass-eleverne ikke alene faglig inspiration fra instituttets undervisere og studerende, men samtidig indblik i, hvad der karakteriserer de videregående studier inden for danskfagets område.
 • Masterclass i kreativ skrivning: Med denne "forfatterlinje" udfordres eleverne ift. kreative skriveprocesser. Der forsøges endvidere etableret et samarbejde mellem forfatterlinjen og elevbladet "SGoop".
 • christina-holst-faerch_web.jpg

  Christina Holst Færch (CF)

  cf@sg.dk

  • Dansk
  • Historie
 • helle-risvig.jpg

  Helle Risvig Nielsen (HR)

  hr@sg.dk

  • Dansk
  • Religion