Forældreforeningen SGF

Forældreforeningens formål er at styrke samarbejdet mellem forældrekredsen og gymnasiets ledelse, aktivitetsudvalg, elevråd og de enkelte faglærere, til gavn for eleverne.

foraeldlanciers.jpg
Hvordan støtter man forældreforeningen?

Alle forældre er automatisk medlemmer af foreningen, uden at der i øvrigt er knyttet betingelser til dette medlemskab. Vi vil dog kraftigt opfordre til at alle forældre støtter foreningen økonomisk, idet bidraget er hele grundlaget for foreningens virke.

Alle foreningens midler kommer på den ene eller den anden måde vores børn til gode.

Kontingentet er fastsat til 300 kr. Beløbet dækker hele gymnasietiden.

Pengene overføres via MobilePay til nr. 529952 eller direkte til foreningens konto reg. nr.: 5347, kontonr.: 0243513 via netbank.
Husk at skrive elevens navn og klasse på indbetalingen.

Man kan måske hævde, at forældresamarbejde på gymnasieniveau kan være knapt så påkrævet som i folkeskoletiden, men vi har nu alligevel indtryk af at vores unge mennesker synes det er rart, at vi engagerer os i deres hverdag fra en ydmyg placering på sidelinjen. Selv synes vi, at det er både sjovt og personligt berigende at få indblik i skolens liv.

Vi kan således kun opfordre til, at man støtter foreningen økonomisk og/eller praktisk.

Du kan selv være med til at præge forældreforeningens arbejde, ved at deltage i bestyrelsesarbejdet. Alle er velkomne ved den årlige generalforsamling d. 25. november, hvor der er valg til bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen er ikke specielt tidskrævende, men skulle man ønske en løsere tilknytning, er man også særdeles velkommen til at melde sig til en ”forældrebank”, hvorfra vi kan rekruttere praktisk hjælp til de enkelte arrangementer. Dette gøres via en mail til: garderobe@sg.dk

Forældreforeningens vedtægter kan læses her (åbnes som pdf-fil)

Forældreforeningens bestyrelse består af følgende:

 • Morten H. Clausen

  Formand

  clausen@fibermail.dk

 • Brian Moesgaard

  Kasserer

  373716@gmail.com

 • Flemming Glerup FG Lectio

  Flemming Glerup (FG)

  Uddannelseschef

  fg@sg.dk

  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Søren Calmar

 • Linda Skov Gravesen

 • Barbara Vestfalen Laursen

 • Anette Svendsen

 • Anette H. Bergerling

 • Estrid Muff

 • Anne Lunde Andersen

 • Søren Vandsø

 • Ninna Dall Nørbjerg

 • Nønne Holm Carlsen

Hvad laver forældreforeningen?

Forældreforeningen har en række årligt tilbagevendende aktiviteter: Vi passer garderoben ved gymnasiefesterne, vi arrangerer lanciersøveaftenen, og står for afholdelsen af den årlige essaykonkurrence for 3.g-eleverne, hvor præmierne (3000, 2000 og 1000 kr. hhv.) uddeles i forbindelse med dimissionen.

Vi giver også økonomisk støtte til en række andre arrangementer. Indenfor de seneste år har vi fx gjort det muligt at få foredrag med Lars Brygmann, Jimmy Jørgensen og Simi Jan.

Vi støtter også klasser, der tager særlige initiativer i undervisningen eller på studieture.