Info om hjemsendelse, 21. aug

Vigtig information: Der er fortsat virtuel undervisning i næste uge, men vi har modtaget nedenstående fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Som det fremgår, er det nu ikke længere alle elever, der skal i selvisolation og testes:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere i dag rådgivet Silkeborg Kommunes hygiejneorganisation om situationen på Silkeborg Gymnasium. Det har resulteret i hjemsendelse af alle elever på Silkeborg Gymnasium, dels på baggrund af den sundhedsfaglige rådgivning, dels af hensyn til den mest optimale undervisning, idet en række lærere også er blevet anbefalet hjemsendt.
Styrelsen for Patientsikkerhed har også tidligere på dagen anbefalet, at alle elever skulle testes som om de var nære kontakter. Det indebar, at alle elever skulle isolere sig og lade sig teste to gange i løbet af den kommende uge og forblive isoleret indtil der forelå et svar om, at man ikke havde tegn på corona-smitte. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu revurderet situationen og ændret sin rådgivning og præciserer nu, at det kun er dem, som er nære kontakter, der skal isolere sig og lade sig teste. Det kan være svært på egen hånd at afgrænse, hvem der er en nær kontakt, men Sundhedsstyrelsens retningslinje er som følger:
 
• En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.
• En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
• En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus.
• En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
• Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.
 
Det betyder, at hvis man ikke er at betragte som nær kontakt skal man ikke isolere sig og ikke lade sig teste. Styrelsen for Patientsikkerhed minder dog stadig eleverne om at holde afstand, have en god håndhygiejne - også hvis man mødes privat."