Normal skoledag fra 31/8

Hjemsendelsen af eleverne og gennemførelsen af virtuel undervisning i indeværende uge har vist sig at være et effektivt middel til både at inddæmme smitten og sikre, at undervisningen har kunnet gennemføres uforstyrret.
Der har som forventet været yderligere smitte i denne uge, men smitten er begrænset til de fire klasser, hvor der i forvejen var smitteudbrud. Det samlede smittetal er i skrivende stund 10 (fredag d. 28. august kl. 10).
Det forholdsvis lave smittetal – og begrænsningen til de nævnte fire klasser - betyder, at alle trygt kan vende tilbage til skolen, men det udelukker selvsagt ikke yderligere smitte.
Jeg vil meget stærkt opfordre alle forældre og elever til at medvirke til, at der ikke skabes yderligere smitte i løbet af denne weekend, bl.a. ved at eleverne undlader at afholde eller deltage i unødvendige fester.
For god ordens skyld: jeg betragter naturligvis ikke familiebegivenheder som unødvendige fester.

Erik Olesen
Rektor