Om 1.g-sprogrejser, 9. okt

Vi har torsdag den 8. oktober via vores intranet sendt nedenstående besked til vores 1.g-elever vedr. 1.g-sprogrejser:

Kære elever i 1.g

Inden I startede på SG, modtog I alle en beskrivelse af skolens planlagte sprog- og studierejser gennem de tre gymnasieår (et hæfte, der kaldes Rejsefolderen). Af Rejsefolderen fremgår det, at vi planlægger en sprogrejse for elever i 1.g, som skal afholdes i foråret.

Det er stadig forbundet med stor usikkerhed at skulle vurdere, hvordan rejsesituationen kommer til at se ud i foråret, så vi har besluttet, at vi udskyder en evt. planlægning af rejserne. Hvis det i løbet af vinteren viser sig, at coronasituationen forbedres væsentligt, og det bliver muligt og trygt at rejse, vil vi forsøge at arrangere sprogrejser med kort varsel.

Som følge af usikkerheden på området lige nu, udsætter vi betaling af sprogrejserne til det bliver aktuelt.

I bedes vise denne mail til jeres forældre, så de også er orienterede.


Med venlig hilsen

Tina Riis Mikkelsen
Vicerektor