Opdatering 10. sep

Vi er nu gået ind i efterårssæsonen, og mange elever og lærere oplever Covid-19-lignende symptomer på grund af anden sygdom. I henhold til vores retningslinjer skal man blive hjemme, hvis man har Covid-19-lignende symptomer og først vende tilbage, når man er testet negativ.

Vi gør vores bedste for at håndtere situationen og skabe god undervisning for eleverne, uanset om den er virtuel eller med fysisk tilstedeværelse, men det kan ikke undgås at mange klassers undervisning vil være påvirket af, at der løbende vil være lærere, der er hjemsendte med henblik på test.

En hel del klasser oplever således en skoledag, der består af en blanding af virtuel undervisning og normal undervisning. Endvidere er der særlige tekniske udfordringer med den type af virtuel undervisning, hvor læreren er hjemme, og eleverne er i et klasseværelse på skolen. Den normale interaktion mellem læreren og eleverne kan her være vanskelig at etablere. I stedet vil undervisningen typisk være tilrettelagt som selvstændigt arbejde under lærerens vejledning.

Der er heldigvis ikke konstateret yderligere smitte blandt eleverne, men der er to lærere, der er testet positive.  De vurderes imidlertid ikke som værende nære kontakter i forhold til eleverne i henhold til sundhedsmyndighedernes definition. Der er dog nogle lærere, der vurderes at være nære kontakter, og de er derfor hjemsendte med henblik på test.

Vi forventer, at situationen er mere normal fra på mandag, men vi må nok desværre påregne, at vi går et efterår i møde, hvor såvel undervisningen som andre aktiviteter vil være stærkt påvirket af coronasituationen.

Med venlig hilsen
Erik Olesen
Rektor