Opdatering 25. maj

Vi har aktuelt et udbrud af coronasmitte på Silkeborg Gymnasium. Vi har 40 smittede 3.g-elever, og smitten stammer fra to fester afholdt i privat regi i sidste uge.
Vi følger situationen nøje og er i løbende kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har hjemsendt de relevante 3.g-klasser. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal vi ikke for nuværende sende yderligere elever hjem, da det er styrelsens vurdering, at smitten er inddæmmet.