Opdatering 30. okt

Som bekendt er det nu obligatorisk at bære mundbind, når man færdes på fællesarealerne på skolen. Både elever og ansatte er meget opmærksomme på dette.

Heldigvis er der fortsat ingen smittespredning internt på skolen, men der er løbende enkelte elever, der bliver smittet uden for SG. I denne uge har der således været tre tilfælde.

Vi bestræber os på, at vi fortsat i videst muligt omfang kan fastholde undervisningen med fysisk tilstedeværelse på skolen. Øvrige aktiviteter tilpasses de officielle "coronaretningslinjer" eller aflyses, hvis de er umulige at gennemføre.

Således er det desværre nødvendigt at aflyse den planlagte 1.g-forældreaften d. 23.november. Vi håber at få mulighed for at gennemføre den senere på skoleåret.

Med venlig hilsen

Erik Olesen
Rektor