Elevernes skema

Silkeborg Gymnasium bruger administrationssystemet ”Lectio” til skemaoplysninger, skolekalender, elevdata mv.

lectioudklip.jpg

Adgangen til Lectio er ikke offentlig tilgængelig, men hver elev får udleveret login. Ønsker man som forælder information om fx elevens skema, skal dette ske via eleven.