Forældremøder- og samtaler

sg_luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2019 afholdtes der studieretningsaften for elever og forældre tirsdag d. 27. august kl. 19.00-21.30.
Derudover afholdes der forældreaften for klassens forældregruppe i mandag d. 18. november kl. 19.30-21.30. Her får I som forældre lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse. Bemærk at Forældreforeningen samme dag kl. 17.30 har arrangeret oplæg om sociale medier for alle interesserede forældre/elever ved videnskabsjournalist Søren Hebsgaard.

I foråret 2020 afholdes der forældresamtaler for 1.g-klasserne i marts. Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og forældre får tilsendt info herom via e-Boks i uge 6. Samtalerne afvikles i tidsrummet kl. 16.00-21.00.
BEMÆRK! FORÆLDRESAMTALERNE I FORÅRET 2020 ER AFLYST (pga. den nuværende situation med Coronavirus).