Forældremøder- og samtaler

sg_luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2020 skulle der have været afholdt forældreaften mandag d. 23. november, men pga. corona-situationen er arrangementet aflyst. Vi håber at kunne gennemføre forældreaftenen i foråret 2021. Her vil I som forældre få lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse.

I foråret 2021 er det ligeledes planen, at der afholdes forældresamtaler for 1.g-klasserne i marts. Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og forældre får tilsendt info herom via e-Boks. Samtalerne afvikles i tidsrummet kl. 16.00-21.00.