Forældremøder- og samtaler

sg_luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2018 afholdtes der studieretningsaften for elever og forældre tirsdag d. 28. august kl. 19.00-21.30.
Derudover afholdtes der forældreaften for klassens forældregruppe i mandag d. 19. november kl. 19.00-21.30. Ved mødet i november fik forældrene lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerede om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse.

I foråret 2019 afholdes der forældresamtaler for 1.g-klasserne i uge 11. Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og forældre får tilsendt info herom via e-Boks i uge 6. Samtalerne afvikles i tidsrummet kl. 16.00-21.00 efter flg. tidsplan:

  • Mandag den 11/3: 1s, 1q
  • Onsdag den 13/3: 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1h, 1m, 1z
  • Torsdag den 14/3: 1i, 1n, 1p, 1r, 1u, 1w, 1x, 1yk