Forældremøder- og samtaler

sg_luftfoto_2015_024.jpg

Der afholdes forældremøder for de kommende 1.g-elever og deres forældre i mandag den 21. november, og forældresamtaler med klassens teamlærere i foråret 2023. Invitation til forældresamtaler sendes til forældrene via e-Boks, og tilmelding sker via Lectio.
Bemærk også at der afholdes studieretningsaften for 1.g'erne og deres forældre mandag den. 29. august. Læs mere om aftenen her