Forældremøder- og samtaler

sg_luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2020 afholdes der forældreaften for klassens forældregruppe i mandag d. 23. november kl. 19.30-21.30 (arrangementet bliver sandsynligvis dubbleret samme uge grundet COVID-19-situationen). Her får I som forældre lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse. Bemærk, at Forældreforeningen mandag d. 23. november kl. 17.30 har arrangeret oplæg om det amerikanske præsidentvalg ved Clement Kjersgaard - her er alle velkomne.

I foråret 2021 afholdes der forældresamtaler for 1.g-klasserne i marts. Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og forældre får tilsendt info herom via e-Boks i uge 6. Samtalerne afvikles i tidsrummet kl. 16.00-21.00.