Forældremøder

SG_Luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2017 afholdtes der studieretningsaften for elever og forældre onsdag d. 6. september kl. 19.00-21.30 og forældreaften for klassens forældregruppe i november. Ved mødet i november havde forældrene lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerede om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse. Du kan læse invitation til forældremødet den 23. november her.

I foråret 2018 afholdes der forældresamtaler for 1.g-klasserne tirsdag den 13. marts og onsdag den 14.marts (se oversigt over klasser nedenfor). Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og eleverne har fået udleveret brev herom i begyndelsen af februar 2018.

Oversigt over forældresamtaler i foråret 2018:
Tirsdag den 13. marts er der forældresamtaler i flg. klasser: 1a, 1b, 1c, 1d, 1ek, 1f, 1h, 1i, 1lq.
Onsdag den 14. marts er der forældresamtaler i flg. klasser: 1mx, 1n, 1p, 1r, 1s, 1t, 1u, 1w, 1y, 1z.