Forældremøder

sg_luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2018 afholdtes der studieretningsaften for elever og forældre tirsdag d. 28. august kl. 19.00-21.30.
Derudover afholdes der forældreaften for klassens forældregruppe i mandag d. 19. november kl. 19.00-21.30. Ved mødet i november får forældrene lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse. Du kan læse invitation til arrangementet her.

I foråret 2019 afholdes der forældresamtaler for 1.g-klasserne i marts. Ved denne lejlighed har forældrene og elever mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Tilmelding til forældresamtaler sker via Lectio, og eleverne har fået udleveret brev herom i februar 2019.