Dimission 2022

sg-huer-2018-mna.jpg

Afslutningen på det 3-årige gymnasieforløb bliver festligholdt ved forskellige lejligheder for 3.g’erne.'

Det sidste arrangement for 3.g’erne er den officielle dimission. Med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser markeres et afsluttet gymnasieforløb.

Dimissionen finder sted på gymnasiet. Grundet pladsbegrænsning vil der ved denne lejlighed kun være mulighed for, at hver student medbringer to pårørende.

Dimission 2022 foregår fredag den 24. juni fra ca. kl. 9.30 og frem.