Huefejring 2023

huer-i-vejret.jpg

Mandag-onsdag i uge 25 springer vores 3.g-elever alle ud som studenter - og de har mulighed for at fejre det heroppe på SG sammen med den nærmeste familie og venner.

Man vil ved ankomst til gymnasiet få anvist et bord i et af fællesområderne, hvor man kan opholde sig i ca. 1 time efter endt eksamination. Bemærk, at der ikke vil være mulighed for at benytte udearealerne, da det vil kunne forstyrre de forskellige eksamensbegivenheder rundt på skolen.