Lanciers for forældre

Student 2019

Afslutningen på det 3-årige gymnasieforløb bliver festligholdt ved forskellige lejligheder for 3.g’erne.

Sidste skoledag

Sidste skoledag for 3.g'erne markeres med lanciers og reception for 3.g’ere og deres familie med efterfølgende festmiddag på skolen for 3.g’erne og skolens personale. Forud for denne dag arrangerer Forældreforeningen lanciers-øveaften for 3.g'erne og deres forældre.

Lanciersøveaftenen afholdes i foråret 2019 torsdag den 9. maj kl. 19 på Silkeborg Gymnasium.

Lanciersarrangementet i Jysk Arena afholdes i foråret 2019 onsdag d. 15. maj om eftermiddagen.

Lanciers

Det første arrangement er elevernes sidste skoledag inden eksamensperioden starter. Dette markeres ved Lanciers og reception for 3.g’erne og deres familie i Jysk Arena. Bemærk at ved dette arrangement er der plads til, at hele familien kan deltage, også bedsteforældre og øvrige pårørende.

Efter dansen fortsætter begivenheder for 3.g’erne og skolens personale ved en festmiddag på gymnasiet.

Lanciers 2019 foregår tirsdag den 15. maj kl. 16.00-18.00.

Har du brug for at øve lancierstrinnene inden, kan du se første tur her og anden tur her

Lanciers 2018

lanciers1.jpg lanciers2.jpg lanciers3.jpg